Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije Virtualna šetnja


Vukovina
Čudotvorni kip Majke Božje kojoj je posvećena ova prekrasna župna crkva, štovao se od davnina o čemu postoje pisani dokumenti i usmena predaja, a čime je ova crkva bila poznato …

Čudotvorni kip Majke Božje kojoj je posvećena ova prekrasna župna crkva, štovao se od davnina o čemu postoje pisani dokumenti i usmena predaja, a čime je ova crkva bila poznato proštenište čak i prije onoga u Mariji Bistrici. U početku je tu stajala drvena kapela, pa su je župljani namjeravali porušiti i podići novu koja je bila zidana 1668.godine.

Zahvaljujući brojnim zavjetnim darovima crkva je proširena 1768. godine, a kako je crkva svetog Jurja u Starom Čiču bila već zapuštena, vukovinska crkva iako tada područna postala je uskoro dom svih župnih funkcija pa je 1799. godine imenovana župnom crkvom. Crkvu je 1893. g. oslikao Marco Antonini.  Brigom svih župnika crkva je uredno održavana kroz desetljeća, a to se nastavilo i do danas zaslugom dugogodišnjeg župnika vlč.Đure Saboleka i župljana koji su kontinuirano brinuli o održavanju crkve, i baš 2023. godine obnovili i fasadu na župnoj crkvi koja je i dalje omiljeno proštenište brojnih hodočasnika posebno na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza.

Povjesničar Emilije Laszowski zapisao je kako se u vukovinskoj crkvi čuvao turski barjak. Riječ je o barjaku koji je otet Turcima nakon što je Petar Zrinski pobjedio Ali-pašu Čengića nedaleko Otočca. Zaplijenili su nakon te pobjede 800 turskih konja i 15 zastava, a jedna od tih zapala je i vukovinsku crkvu. „Valjda se je koji junak zagovorio Majci Božjoj Vukovinskoj. Šteta što je te dragocjene zastave tijekom vremena nestalo“, zapisao je Laszowski.

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina

Lokacija

Virtualna šetnja