Vrata od krča


„Ovdje su rascvjetane livade plemenitih Turopoljaca koje su, tijekom pet godina udruženim radom i zalaganjem, iskrčile marljive ruke. 1774. godine započele su krčiti, napokon 1779. godine razdijeljene su na svu braću, koja ovdje zadobiše jednake dijelove“.

„Ovdje su rascvjetane livade plemenitih Turopoljaca koje su, tijekom pet godina udruženim radom i zalaganjem, iskrčile marljive ruke. 1774. godine započele su krčiti, napokon 1779. godine razdijeljene su na svu braću, koja ovdje zadobiše jednake dijelove“.

Šuma Turopoljski lug spominje se prvi puta početkom 13. stoljeća kao Velika šuma – Magna silva, koja se u svom turopoljskom dijelu prostirala od Velike Gorice do Lekenika. Godine 1249. ban Stjepan, po jednom pitanju prava korištenja šume – žirenja svinja u njima, utvrdio je točne granice pod upravom Turopoljaca koje su ostale nepromijenjene do danas.

Pomanjkanje sijena za zimsku prehranu stoke prinudilo je župana Ivana Plepelića iz Plesa da predloži na spravišču održanom 11. svibnja 1775. godine da se radi stvaranja novih sjenokoša iskrči lekenički dio Turopoljskog luga. Zaključeno je da svaka plemićka zadruga mora dati po jednu osobu za krčenje luga koja bi radila puna tri dana. Nakon završetka posla 1779. godine napravili su Turopoljci na tom mjestu Krčka vrata ili Vrata od krča, drveni slavoluk, koji i danas stoji na tom mjestu. Vrata od krča predstavljaju jedinstveni spomenik ljudskom radu, iskrčena šuma postala je livada sjenokoša, a zemlja je podijeljena na jednake parcele prema ovlaštenim pravima.

U čast ovom zajedničkom uspjehu na granici krčevine i ostatka šume i danas stoje “Vrata od krča” – dva betonska stupa, nekad drvena, preko kojih je pružena velika greda. Za vrijeme velike oluje 1914. godine vrata su srušena, te su ponovno obnovljena i postavljena 1916. godine. I tijekom 21. stoljeća bilo je radova na obnovi slavoluka, a tužna sudbina zadesila je vrata i 2016.g. i 2019. godine kada su bila oštećena te obnavljana.

Lokacija