Turopoljski banderij

Iz potrebe Plemenite opčine turopoljske da očuva slobodu i integritet svojeg prostora, naročito s početkom turskih provala u 15. stoljeću, kao i obveze da kao slobodni ljudi – plemići ratuju …

Iz potrebe Plemenite opčine turopoljske da očuva slobodu i integritet svojeg prostora, naročito s početkom turskih provala u 15. stoljeću, kao i obveze da kao slobodni ljudi – plemići ratuju u kraljevim vojnama okupljao se Turopoljski banderij koji ratuje kao samostalna postrojba pod svojom zastavom, a pod zapovjedništvom hrvatskog bana.

Banderij je bio veličine od 120 do 400 konjanika i pješaka. Prvi pisani trag o vojniku Plemenite općine turopoljske nalazimo 1368. godine. Ratni put Turopoljskog banderija počinje daleko prije 1526. godine i bitke na Mohačkom polju gdje pronalazimo podatke o stradavanju 19 Turopoljaca, a okončava vojnom na Ugarsku 1848. godine.

Počasni vod obnovljen je na Jurjevo 1993. godine te je Sveti Juraj zaštitnik ove postrojbe. Najčešće banderij nalazimo na granici Kupe gdje odbijaju turske napade, a prošli su ratišta diljem Europe – Italija, Češka, Rumunjska… sve do Francuske. Tijekom tridesetogodišnjeg rata došli su Turopoljci i do Francuske gdje su vojevali s sastavnim dijelom svoje odore – podgutnicom, crvenim rupcem svezanim oko vrata koji držimo pramajkom kravate. Današnje pak kuna kape, menteno (kaput prebačen preko lijevog ramena) ukrašeno vezom i krznom, hlače ukrašene vezom i na rubačama izvezen žir svečana je odora članova počasnog voda Turopoljskog banderija. Njihove sablje i gizdavost podsjećaju da taj vojničko pravdaški duh plemenitaša jednosjelaca nije lako zatrti. Turopoljski banderij danas je počasna postrojba Plemenite opčine turopoljske. Vrhovni zapovjednik Turopoljskog banderija je Župan Plemenite opčine turopoljske koji predsjeda Banderijalnim vijećem koje upravlja radom Banderija. Vojskom zapovijeda Turopoljski kapetan kojeg na prijedlog Župana izabire spravišče Plemenite opčine turopoljske.

Značajni dužnosnici su Zastavnik koji je na čelu Počasnog voda, te Kaštelan koji upravlja Lukavcem – gradom, sjedištem Turopoljskog banderija. Kao jedna od najstarijih hrvatskih povijesnih postrojbi Turopoljski je banderij jedan od osnivača „Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske„, a najviše nastupa bilježi na događanjima u Velikoj Gorici te kao gost događanjima drugim povijesnim postrojbama diljem Hrvatske.